Psykoanalyyttisen psykoterapian perusteisiin perehdyttävä opetus 2019-2020

Julkaistu 15.2.2019

Hakuaikaa jatkettu: Psykoterapiasäätiö Monasteri järjestää Oulussa v. 2019-2020 Psykoanalyyttisen psykoterapian perusteisiin perehdyttävän opetuksen, mikä vastaa psykoterapiakoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja.

Opetuksessa tutustutaan  psykoanalyyttiseen  näkemykseen  persoonallisuuden kasvusta, kehityksestä ja sen häiriöistä sekä psykoanalyyttisen psykoterapian perusteisiin.  Tavoitteena  on antaa syventävää näkökulmaa ja lisätä psykoterapeuttista  osaamista  lasten, nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Opetus sopii myös niille sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan tutkinnon tai  muun soveltuvan korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille  ammattihenkilöille,  jotka tarvitsevat täydentäviä opintoja voidakseen hakeutua varsinaiseen psykoterapeuttikoulutukseen. Opetus täyttää VALVIRAN  asettamat sisältövaatimukset  psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämille lisäopinnoille. Opintojen laajuus on 30 opintopistettä.

(Kts   http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia) 

YLEISKUVAUS OPETUKSESTA:

Opetus alkaa 6.9.2019 ja se kestää 1,5 vuotta, 3 lukukautta. 

Opetus   toteutetaan  keskustelevana seminaariopetuksena  9-12 henkilön  pienryhmässä. 

Seminaariopetukseen valmistaudutaan kirjallisuuteen perehtymällä. Kirjallisuus on pääsääntöisesti suomenkielistä.

Seminaariopetusta on lukukaudessa 8 kertaa joka toinen perjantai 4 -6 tuntia.  Lisäksi opetukseen kuuluu viisi puolen päivän koulutuspäivää ja osallistuminen Psykoterapiasäätiö Monasterin kaksipäiväisille koulutuspäiville. Opiskelu sisältää myös kirjallista työskentelyä ja lopputyön.

Opettajat ovat  Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen kouluttamia psykoanalyytikoita ja Psykoterapiasäätiö Monasterin  kouluttamia vaativan erityistason psykoterapeutteja (VET), sekä Nuorisopsykoterapiasäätiön kouluttamia kouluttajapsykoterapeutteja.

Koulutuspaikkana on Psykoterapiakeskus Monasteri osoitteessa Karjakatu 18, 90130 Oulu.

Opetusta haetaan lääkärien erikoistumiskoulutukseksi psykiatrian, nuorisopsykiatrian, lastenpsykiatrian, lastentautien, yleislääketieteen ja lastenneurologian erikoisaloille.

OPETUKSEN HINTA on 700 € + ALV 24%  lukukaudessa, kokonaishinta on  2100 € + ALV 24% Koulutuspäivät sisältyvät hintaan.

HAKU:  Opiskelijat valitaan  hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään  31.8.2019 mennessä Psykoterapiasäätiö Monasterin hallitukselle osoitteella:  Saana Lehtinen, Kukintotie 4, 90540 Oulu tai  saana.lehtinen@mail.suomi.net. Haastattelut järjestetään kevään ja kesän 2019 aikana. Hakemuksia voi laittaa keväästä alkaen, jolloin haastatteluja voidaan toteuttaa jo ennen kesälomia. Haastattelupalkkio on 90 €.

Tarkempia tietoja opetuksesta www.monasteri.fi sekä puhelimitse:

Kristiina Kurki-Suonio, psykoanalyytikko (IPA), psykiatrian erikoislääkäri puh. 08 373380 (iltaisin), kristiina.kurkisuonio@dnainternet.net 

Kaisa Rämänen,  psykoterapeutti (VET), psykologi, puh. 045 1205621 (maanantaisin 7.30 -8.00), kaisara@saunalahti.fi

Opetuksessa perehdytään :                 

– Ihmisen psyykkiseen kasvuun  ja kehitykseen

– Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisiin häiriöihin, häiriöiden tutkimiseen, diagnostiikkaan         ja erotusdiagnostiikkaan.

– Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmiin 

– Mielenterveystyötä koskevaan lainsäädäntöön ja etiikkaan, sekä mielenterveystyön ja

   psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmään

– Psykoterapian erityisiin  ja yleisiin  vaikuttavuustekijöihin

– Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa

– Mitä ominaisuuksia edellytetään psykoterapeutilta

Opetuksen viisi teemapäivää:

1. Psykoanalyysin ja ihmismielen alkulähteillä 

2. Surun kautta kasvuun   

3. Psykoanalyyttisen psykoterapian peruskäsitteistä 

4. Lasten psykoterapia   

5. Nuoruusiän psykoterapia