Psykoterapiakeskus Monasterin psykoanalyytikot ja vet-terapeutit ovat omassa koulutuksessaan pätevöityneet toimimaan myös psykoterapian työnohjaajina ja psykoterapiakouluttajina. He voivat ohjata psykoterapeuttiopiskelijoiden potilastyötä.

Psykiatrit, psykologit, lääkärit, sairaanhoitajat, opettajat, lastentarhanopettajat ja sosiaalityön ammattilaiset hyötyvät työnohjauksesta vaikka eivät tekisikään varsinaista psykoterapiatyötä. Monissa työyhteisöissä, mm. perhekodeissa, psykiatrisilla osastoilla ja vanhusten hoidon yksiköissä on säännöllistä työnohjausta. Sillä on suuri merkitys työssä jaksamiseen. Se parantaa työilmapiiriä, auttaa ymmärtämään vuorovaikutustilanteita työtovereiden/potilaiden/oppilaiden kanssa ja antaa välineitä oman työn kehittämiseen. Tällaista työnohjausta voi kysyä myös muilta Psykoterapiakeskus Monasterin piirissä toimivilta kokeneilta psykoterapeuteilta.