Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Julkaistu 8.5.2022

SYVENTÄVÄNÄ OSUUTENA PSYKOANALYYTTISEN
PSYKOTERAPIAN PERUSTEET
Järjestäjä: Psykoterapiasäätiö Monasteri

Opetuksessa tutustutaan psykoanalyyttiseen näkemykseen persoonallisuuden kasvusta,
kehityksestä ja sen häiriöistä sekä psykoanalyyttisen psykoterapian perusteisiin. Tavoitteena on
antaa syventävää näkökulmaa ja tietoa psykoterapeuttisesta osaamisesta lasten, nuorten ja aikuisten
parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Opetus sopii myös niille sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan tutkinnon tai muun soveltuvan
korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille ammattihenkilöille, jotka tarvitsevat
täydentäviä opintoja voidakseen hakeutua varsinaiseen psykoterapeuttikoulutukseen. Opetus täyttää
valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion asettamat sisältövaatimukset
psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämille lisäopinnoille. Opintojen laajuus on 30 opintopistettä.

KUVAUS OPETUKSESTA:
Opetus alkaa tammikuussa 2023 ja se kestää 1,5 vuotta, 3 lukukautta.
Opetus toteutetaan keskustelevana seminaariopetuksena 10-12 henkilön pienryhmässä.
Seminaariopetukseen valmistaudutaan kirjallisuuteen perehtymällä. Kirjallisuus on pääsääntöisesti
suomenkielistä. Seminaariopetusta on lukukaudessa 8 kertaa, joka toinen perjantai 4 – 6 tuntia, ja
tarvittaessa 1-2 lauantaipäivänä.

Opetuksessa perehdytään :
– Ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen
– Lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveyteen ja psykiatrisiin häiriöihin
– Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimiseen, diagnostiikkaan ja
erotusdiagnostiikkaan
– Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmiin
– Mielenterveystyötä koskevaan lainsäädäntöön ja etiikkaan, sekä mielenterveystyön ja
psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmään
– Psykoterapian erityisiin ja yleisiin vaikuttavuustekijöihin
– Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
– Mitä ominaisuuksia edellytetään psykoterapeutilta

Opetukseen kuuluu viisi 6 tunnin teemapäivää:
1. Ihmismielen alkulähteillä
2. Aikuisiän psykoterapia: Surun kautta kasvuun
3. Psykoanalyyttisen psykoterapian peruskäsitteistä

4. Lasten psykoterapia
5. Nuoruusiän psykoterapia

Opetukseen kuuluu myös osallistuminen Psykoterapiasäätiö Monasterin kaksipäiväisille koulutuspäiville.

Lisäksi opiskelu sisältää kirjallista työskentelyä ja lopputyön.

Opettajat ovat Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen kouluttamia psykoanalyytikkoja ja
Psykoterapiasäätiö Monasterin kouluttamia vaativan erityistason psykoterapeutteja (VET), sekä
Nuorisopsykoterapiasäätiön kouluttamia kouluttajapsykoterapeutteja. Opettajisto edustaa
pohjakoulutukseltaan monia ammattialoja ja kaikilla opettajilla on pitkä kokemus psykoterapeuttina
työskentelystä.

Koulutuspaikkana on Psykoterapiakeskus Monasteri osoitteessa Karjakatu 18, 90130 Oulu.

 

Opetusta tullaan anomaan lääkärien erikoistumiskoulutukseksi psykiatrian, nuorisopsykiatrian,
lastenpsykiatrian ja yleislääketieteen erikoisaloille.

OPETUKSEN HINTA on 880 € + alv 24% lukukaudessa, kokonaishinta on 2640 € + alv 24%
Koulutuspäivät sisältyvät hintaan.

HAKU: Opiskelijat valitaan hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Vapaamuotoiset
hakemukset lähetetään 31.8.2022 mennessä Psykoterapiasäätiö Monasterille sähköpostitse osoitteella:
Jenni Toivanen, jenni.m.toivanen(at)gmail.com.
Haastattelut toteutetaan syksyn 2022 aikana. Haastattelupalkkio on 100 €.
Tarvittaessa tarkempia tietoja koulutuksesta antavat:

Mari Peltola, kouluttajapsykoterapeutti, psykologi, puh. 044-0375543 (maanantaisin 19.15-21), mari-
anne.peltola(at)saunalahti.fi

Maarit Veikkolainen, psykoanalyytikko (IPA), psykoterapeuttikouluttaja (SPY, HPY), LL, psykiatrian ja
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, puh. 0400-320848 (tiistaisin 19-21), maarit.veikkolainen(at)mevita.fi
Jenni Toivanen, kouluttajapsykoterapeutti, psykologi, puh. 044-2666828 (sopimuksen mukaan),
jenni.m.toivanen(at)gmail.com

Lisätietoja:
-Psykoterapiasäätiö Monasteri www.monasteri.fi
-Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutus/
Valtakunnallinen%20yliopistojen%20psykoterapeuttikoulutuskonsortio

Linkki koulutusesitteeseen:

Koulutusesite perehdyttävä koulutus 2023-2024 _ 2022-04-12