Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 2024-2025

Julkaistu 16.2.2023

Järjestäjä: Psykoterapiasäätiö Monasteri

Opetuksessa tutustutaan psykoanalyyttiseen näkemykseen persoonallisuuden kasvusta,
kehityksestä ja sen häiriöistä sekä psykoanalyyttisen psykoterapian perusteisiin. Tavoitteena on
antaa syventävää näkökulmaa ja tietoa psykoterapeuttisesta osaamisesta lasten, nuorten ja aikuisten
parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Opetus sopii myös niille sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan tutkinnon tai muun soveltuvan
korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille ammattihenkilöille, jotka tarvitsevat
täydentäviä opintoja voidakseen hakeutua varsinaiseen psykoterapeuttikoulutukseen. Opetus täyttää
valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion asettamat sisältövaatimukset
psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämille lisäopinnoille. Opintojen laajuus on 30 opintopistettä.

 

Liitetiedostosta löydät tarkemmat tiedot

Koulutusesite perehdyttävä koulutus 2024-2025