Jukka Tervo: Teräskitara. 2003

Kustannusyhtiö Kajo 2003. 543 sivua. Hinta 15€.

Teos on kokeneen kliinikon, työnohjaajan, luennoijan ja kirjoittajan käytännönläheinen yhteenveto nuoruusikäisten musiikkiterapiasta. Kirjassa lähestytään aihetta sekä teoreettisesti että tapausselostusten (nuorisopsykiatriselta osastolta ja yksityisvastaanotolta) kautta. Kirjoittaja pohtii musiikkiterapian merkitystä nuoruusiän kasvu- ja kehitystapahtumassa sekä tarkastelee musiikkiterapian mahdollisuuksia myös lapsuusiän varhaisten häiriöiden eheyttäjänä.

Tapausselostuksissa kuvataan eriasteisesti häiriintyneitä tai kehityksessään juuttuneita nuoria (masennus, päihdeongelmat, asosiaalisuus, väkivaltaisuus, narsistiset häiriöt, neurologiset ongelmat, mutismi, anoreksia, psykoosi, autismi jne. sekä vaikeutuneet koti- ja kouluristiriidat) ja heidän hoitoaan musiikkiterapian avulla.

Nuoruusiän keskeisiä kehitystehtäviä ovat irtaantuminen lapsuuden siteistä, seksuaalisen ruumiin integroiminen minäkuvaan ja oman henkilökohtaisen tulevaisuuden luominen.. Nuoruusikäisten musiikkiterapian ydin on kasvua ja kehitystä edistävien fantasioiden ja fantisoinnin sekä ikäkaudelle tarpeellisen suojan ja mahdollisen luovuuden alueen löytyminen. Nuoruusiän musiikkiterapiaa on toteutettu itsenäisenä hoitomuotona, psykoterapian kanssa rinnakkain ja osana yhteisöterapiaa. Jukka Tervo on työskennellyt vuosikymmeniä tiiviissä yhteistyössä nuoruusikäisten kehitykseen ja hoitoon perehtyneiden psykoterapeuttien ja psykoanalyytikoiden kanssa. Esipuheen teokseen on kirjoittanut professori, psykoanalyytikko Tor-Björn Hägglund.