Psykoterapiasäätiö Monasteri on yleishyödyllinen yhteisö, joka tukee psykoanalyyttista ja psykoanalyyttisesti suuntautunutta kahdenkeskisyyteen perustuvaa psykoterapeuttista hoitoa, tutkimusta ja koulutusta.

Toiminta on alkanut 1983 Oulun Psykoterapiaseurana ja jatkunut säätiömuotoisena vuodesta 1987. Säätiö on perustanut tarkoituksensa toteuttamiseksi Psykoterapiakeskus Monasterin, jonka vastaanotto- ja koulutustilat sijaitsevat Karjakadulla Raksilassa. Säätiö kouluttaa yhteistyössä Oulun yliopiston lastenpsykiatrian vastuualueen kanssa aikuis-, nuoriso- ja lapsipsykoterapeutteja.

 

Organisaatio

Keskuksen keskeinen toimintamuoto on joka toinen viikko kokoontuva keskiviikko-opintopiiri, joka on jatkuvaan koulutukseen pohjautuva tieteellinen seminaari. Siihen kuuluu noin 90 jäsentä, joiden pohjakoulutus on lääkärin, psykologin tai psykiatrian erikoissairaanhoitajan koulutus tai muu soveltuva koulutus. Opintopiiriin hakeudutaan opettajakunnalle osoitetulla hakemuksella. Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja joko opettajakunnan puheenjohtaja Liisa Pihlajalta (puh. 040 770 8809, puhelinajan voi sopia tekstiviestitse) tai sihteeri Tiina Koskelta (tiina.koski@hotmail.com).

Psykoterapiakeskus Monasterin piirissä toimivat psykoanalyytikot (IPA) ja psykoterapeutit ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä, rekisteröimiä ja valvomia vaativan erityistason, ylemmän erityistason tai erityistason terapeutteja. Oulun lisäksi Monasteriin kuuluvia psykoanalyytikkoja ja psykoterapeutteja työskentelee Rovaniemellä, Kemissä, Kontiomäellä, Kokkolassa, Seinäjoella ja Helsingin seudulla yksityisinä ammatinharjoittajina.

 

Toimihenkilöitä

  • Puheenjohtaja Raimo Niemistö
  • Sihteeri Piia Rantakokko
  • Rahastonhoitaja Heli Vähätaini
  • Opettajakunnan pj.  Liisa Pihlaja , sihteeri Tiina Koski
  • Keskiviikko-opintopiirin pj. Mari Suhonen
  • Eettisen toimikunnan pj. Pekka Impiö, sihteeri Mari Peltola