Psykoterapiasäätiö Monasteri on yleishyödyllinen yhteisö, joka tukee psykoanalyyttista ja psykoanalyyttisesti suuntautunutta kahdenkeskisyyteen perustuvaa psykoterapeuttista hoitoa, tutkimusta ja koulutusta.

Toiminta on alkanut 1983 Oulun Psykoterapiaseurana ja jatkunut säätiömuotoisena vuodesta 1987. Säätiö on perustanut tarkoituksensa toteuttamiseksi Psykoterapiakeskus Monasterin, jonka vastaanotto- ja koulutustilat sijaitsevat Karjakadulla Raksilassa. Säätiö kouluttaa yhteistyössä Oulun yliopiston lastenpsykiatrian vastuualueen kanssa aikuis-, nuoriso- ja lapsipsykoterapeutteja.

 

Organisaatio

Keskuksen keskeinen toimintamuoto on joka toinen viikko kokoontuva keskiviikko-opintopiiri, joka on jatkuvaan koulutukseen pohjautuva tieteellinen seminaari. Siihen kuuluu noin 90 jäsentä, joiden pohjakoulutus on lääkärin, psykologin tai psykiatrian erikoissairaanhoitajan koulutus tai muu soveltuva koulutus. Opintopiiriin hakeudutaan opettajakunnalle osoitetulla hakemuksella. Hakemuksessa on hyvä tulla esille tieto hakijan koulutustaustasta, omasta psykoanalyysista ja yhteystiedot. Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja joko opettajakunnan puheenjohtaja Liisa Pihlajalta (puh. 040 770 8809, puhelinajan voi sopia tekstiviestitse) tai sihteeri Jenni Fyrsténiltä (jenni.fyrsten@mail.suomi.net).

Psykoterapiakeskus Monasterin piirissä toimivat psykoanalyytikot (IPA) ja psykoterapeutit ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä, rekisteröimiä ja valvomia vaativan erityistason, ylemmän erityistason tai erityistason terapeutteja. Oulun lisäksi Monasteriin kuuluvia psykoanalyytikkoja ja psykoterapeutteja työskentelee Rovaniemellä, Kemissä, Kontiomäellä, Kokkolassa, Seinäjoella ja Helsingin seudulla yksityisinä ammatinharjoittajina.

 

Toimihenkilöitä

  • Puheenjohtaja Mervi-Marja Mero
  • Sihteeri Airi Uimaniemi
  • Rahastonhoitaja Risto Pykäläinen
  • Opettajakunnan pj.  Liisa Pihlaja , sihteeri Jenni Fyrsten
  • Keskiviikko-opintopiirin pj. Jenni Pajari
  • Eettisen toimikunnan pj. Ulla Ollila, sihteeri Raimo Niemistö