Psykoanalyysin ja psykoanalyyttisen psykoterapian keskeinen lähtökohta on ajatus siitä, että ihmisessä on sekä hänelle itselleen tuttu, tiedostettu puoli että tunteita, kokemuksia ja mielikuvia, jotka ovat hänelle itselleen vähemmän tietoisia.

Aikuisten psykoanalyyttinen l. psykodynaaminen psykoterapia ja psykoanalyysi

Psykoterapian tarkoituksena on lisätä psyykkistä hyvinvointia ja parantaa toimintakykyä. Se on tavoitteellista yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisen, psykoterapeutin kanssa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antaa koulutuksen jälkeen oikeuden käyttää psykoterapeutin nimikettä. Koulutukseen kuuluu tärkeänä osana koulutettavan oma psykoanalyysi.

Lue lisää

Nuoruusiän psykoanalyyttinen l. psykodynaaminen psykoterapia ja psykoanalyysi

Puberteetti käynnistää nuoruusiän, 12-23 -ikävuosien aikana tapahtuvan intensiivisen kehitysvaiheen, joka johtaa pysyvän aikuisen identiteetin syntymiseen. Voimistuvat seksuaaliset ja aggressiiviset tunteet ja mielikuvat voivat herättää nuoressa suurta hämmennystä. Asteittainen irtaantuminen lapsuuden vanhemmista alkaa ja myös nuoren oma ruumis muuttuu, kasvaa ja kehittyy. Kaikki tämä heijastuu kotiin, kouluun ja ystäväpiiriin.

Lue lisää

Lasten psykoanalyyttinen l. psykodynaaminen psykoterapia ja psykoanalyysi

Psykoterapia voi auttaa lasta silloin, kun hänellä on iänmukaista kasvua ja kehitystä häiritseviä ongelmia kuten ahdistuneisuutta, masennusta, korostunutta aggressiivisuutta, levottomuutta, uni-, keskittymis- tai oppimisvaikeuksia, pelkoja tai muita oireita.

 

Lue lisää