Psykoterapiakeskus Monasterin psykoanalyytikot ja vet-terapeutit ovat pätevöityneet toimimaan myös psykoterapiakouluttajina ja psykoterapian työnohjaajina sekä psykoterapeuttiopiskelijoiden potilastyön ohjaajina.

Monissa työyhteisöissä, mm. perhekodeissa, psykiatrisilla osastoilla ja vanhusten hoidon yksiköissä on säännöllistä työnohjausta. Psykiatrit, psykologit, lääkärit, sairaanhoitajat, opettajat, lastentarhanopettajat ja sosiaalityön ammattilaiset hyötyvät työnohjauksesta vaikka eivät tekisikään varsinaista psykoterapiatyötä. Työnohjauksella on suuri merkitys työssä jaksamiseen, se parantaa työilmapiiriä, auttaa ymmärtämään vuorovaikutustilanteita työtovereiden/potilaiden/oppilaiden kanssa ja antaa välineitä oman työn kehittämiseen.

Tällaista työnohjausta voi kysyä myös muilta Psykoterapiakeskus Monasterin piirissä toimivilta kokeneilta psykoterapeuteilta.