Puberteetti käynnistää nuoruusiän, 12-23 -ikävuosien aikana tapahtuvan intensiivisen kehitysvaiheen, joka johtaa pysyvän aikuisen identiteetin syntymiseen. Voimistuvat seksuaaliset ja aggressiiviset tunteet ja mielikuvat voivat herättää nuoressa suurta hämmennystä. Asteittainen irtaantuminen lapsuuden vanhemmista alkaa ja myös nuoren oma ruumis muuttuu, kasvaa ja kehittyy. Kaikki tämä heijastuu kotiin, kouluun ja ystäväpiiriin.

Tunne- ja mielialavaihtelut kuuluvat normaaliin nuoruusiän kehitykseen. Suuret sisäiset muutokset saattavat herättää nuoressa myös ahdistusta, epävarmuutta ja johtaa mahdollisesti myös impulsiivisiin tekoihin, masennukseen ja lamaantumiseen. Jos ne jatkuvat liian kauan ja/tai kärjistyvät, on syytä hakea apua. On hyvin mahdollista, että aikaisempien kehitysvaiheiden ongelmat nousevat esiin nuoruusikään normaalisti kuuluvan psyykkisen taantuman aikana. Vaikka se voi altistaa nuoren monille häiriöille, on tärkeää muistaa, että nuoruus on ensisijaisesti eheyttävä, uutta luova kokemus ja antaa mahdollisuuden uusiin korjaaviin kokemuksiin myös hoidon piirissä.

Edellä kerrotusta muutosprosessista johtuen on tärkeä arvioida, milloin kyse on iänmukaisesta kehityksestä, milloin kyse on väliaikaisesta kriisistä ja milloin taas vaikeammista ongelmista. Hoitoon hakeutuminen alkaa 4-5 arviokäynnillä, joiden aikana kokenut psykoterapeutti tai psykoanalyytikko tutustuu nuoren elämäntilanteeseen ja ongelmiin sekä auttaa häntä valitsemaan sopivan hoitomuodon.

Nuoruusiän psykoterapia perustuu nuoren ja terapeutin välisiin säännöllisiin, kahdenkeskisiin ja luottamuksellisiin keskusteluihin 2-4 kertaa viikossa riittävän kauan. Nuorelle voidaan ehdottaa myös nuoruusiän kriisiterapiaa, jonkin aikaa jatkuvia selventäviä keskusteluja, tai joskus vaihtoehtona voi olla psykoterapeuttinen musiikkiterapia, jossa nuori voi käyttää myös musiikkia kasvunsa ja kehityksensä tukena.

Nuoren vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Psykoterapiakeskus Monasteriin, missä heillä on mahdollisuus keskustella nuoruusikään perehtyneen terapeutin/analyytikon kanssa nuoren tilanteesta. Nämä keskustelut tapahtuvat yleensä hoidon tarpeen arviontivaiheessa ja sen jälkeen tarpeen mukaan.

Hoitoon hakeutuminen

Kaikkiin edella mainittuihin hoitomuotoihin voi hakeutua soittamalla nuorten ajanvaraus- ja neuvontapuhelimeen puh 044 2365 915 maanantaisin klo 19-20 välisenä aikana. Vastaamme puhelintunnin aikana tulleisiin yhteydenottoihin. Voit olla yhteydessä myös suoraan nuoria hoitaviin psykoterapeutteihin tai psykoanalyytikoihin. Psykoterapiaan voi hakea tarvittaessa rahoitusta. Näistä ja muista käytännön asioista keskustellaan ennen psykoterapian alkua.