Psykoterapia voi auttaa lasta silloin, kun hänellä on iänmukaista kasvua ja kehitystä häiritseviä ongelmia kuten ahdistuneisuutta, masennusta, korostunutta aggressiivisuutta, levottomuutta, uni-, keskittymis- tai oppimisvaikeuksia, pelkoja tai muita oireita.

 

Turvallisessa kahdenkeskisessä terapiasuhteessa lapsi voi ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan vapaasti leikkien, piirtämisen tai juttelun avulla. Riittävän työskentelysuhteen luomiseksi psykoterapian tulee olla tiivistä, 2-4 kertaa viikossa.

Lapsen psykoterapiaan kuuluvat vanhempien tapaamiset, joissa vanhempia autetaan ymmärtämään lapsen tilannetta ja tukemaan lasta arkielämän haasteissa. Vanhempia tapaa joko toinen psykoterapeutti tai lapsen terapeutti.

Psykoterapiaa edeltää aina huolellinen arviointivaihe, jonka aikana terapeutti tapaa sekä lasta että vanhempia riittävän monta kertaa saadakseen käsityksen lapsen ongelmista ja siitä, onko psykoanalyyttinen psykoterapia oikea hoitomuoto juuri hänelle.

Lisäksi vanhempien on mahdollista käydä muutamalla käynnillä keskustelemassa lapsia koskevista huolista.

 

Hoitoon hakeutuminen

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Psykoterapiakeskus Monasterin lapsipsykoterapeuttien puhelinpäivystykseen, puhelinnumero 044 2389 818. Puhelimeen vastaa lasten kanssa työskentelevä psykoterapeutti. On mahdollista ottaa myös suoraan yhteyttä psykoterapeuttiluettelossa olevaan lapsipsykoterapeuttiin tai lapsi- ja nuorisoanalyytikkoon.