Tor-Björn Hägglund, Armi Nummikko-Pelkonen (toim.): Psykoanalyysin luovuus. 1991

180 sivua. Hinta 5€.

Psykoanalyysin luovuus on psykoanalyytikko Vilja Hägglundin 60-vuotisjuhlakirja. Kirjan kirjoittajat, kääntäjät, kuvantekijät ja toimittajat ovat Vilja Hägglundin pitkäaikaisia ystäviä ja työtovereita.

Kirja valottaa monipuolisesti psykoanalyysin näkökulmia ihmismielen luovuuden vaikeaselkoisiin kokemuksiin. Piilotajunnan mukaantulo luovuuden ymmärtämiseen on kirjan varsinainen anti.

Sisältää seuraavat artikkelit:

 • Tor-Björn Hägglund: Psykoanalyysin luovuus ja luovuuden psykoanalyysi,
 • Pere Folch: Eron ahdistus psykoanalyyttisessa tilanteessa,
 • Pentti Ikonen: Näkökohtia mielenrauhasta,
 • Mikael Enckell: Lähtö ja paluu,
 • Kauko Vauhkonen: Psyykkisen kokemisen alkuvaiheesta,
 • Simo Salonen: Psykoanalyysin käsitteellinen avaruus,
 • Raimo Hyttinen: Eino Leinon ”Elegian” tummuus,
 • Terttu Eskelinen ja Pere Folch: Negatiivinen transferenssi: tie lohkoutumisesta kokonaistumiseen,
 • Robert A. Furman: Projektiivisen identifikaation patologinen muoto,
 • Erna Furman: Viettelyhypoteesi: Freudin näkemykset ja kehityksellisiä pohdintoja,
 • Alex Holder: Viettien kehitys objektisuhteiden valossa.