Tor-Björn Hägglund ja Raimo Hyttinen: Nuoruusikäisen psykoanalyysi. 1997

Hinta 10€.

Tor-Björn Hägglund ja Raimo Hyttinen ovat lääkäreitä ja Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen (IPA) tunnettuja psykoanalyytikoita. He ovat kahdenkymmenen vuoden ajan työskennelleet yhdessä nuoruusikäisten psykoterapian ja psykoanalyysin kehittämiseksi Suomessa.

Hägglund on psykoterapian emeritusprofessori ja Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen opettaja, ja Hyttinen Oulun Psykoterapiasäätiö Monasterin psykoterapian opettajana. He ovat aikaisemmin julkaisseet lukuisia kirjoja ja artikkeleita nuoruusikäisten psykologiasta ja psykoterapiasta.

Kirjassa kerrotaan kolmen nuoruusikäisen psykoanalyysista, kuvataan psykoanalyysin kulkua vuorovaikutuksena analysoitavan ja psykoanalyytikon välillä. Kirjan alussa esitetään näkemyksiä nuoruusiän kasvusta ja nuoruusikäisten psykoanalyysin erikoispiirteistä.

Kirja soveltuu paitsi yksikseen lukemiseen eläytymisen lisäämiseen nuoruusikää kohtaan, myös seminaariopiskelun lähtökohdaksi yhteiskeskusteluille nuoruusiän moni-ilmeisyydestä.