Italian aurinkoa Hailuodossa

Julkaistu 17.9.2019

 

     

pastedGraphic.png

Monasterin  Nuoruusiän psykoterapiatoimikunta järjesti nuorten kanssa työskenteleville  psykoterapeuteille  ja psykoanalyytikoille  Kota-seminaarin Hailuodon Luotsihotellilla  aurinkoisena syyskuun viikonloppuna.  Kouluttajaksi oli kutsuttu lapsi- ja nuorisoanalyytikko Anna Nicolo´ Roomasta, jolla on pitkä kokemus  työskentelystä lasten  ja nuorten kanssa sekä psykonanalyytikkona, työnohjaajana että kouluttajana.  Hänen ajattelussaan yhdistyvät   D. Winnicottin  kehityksellinen  lähestymistapa,  W. Bionin ja A. Ferron  käsitykset psykoanalyyttisen terapian päämääristä löytää  ajattelemisen mahdollisuus  sekä intersubjektiivinen  työskentelytapa. 

pastedGraphic_1.png                     pastedGraphic_2.png

Nuoruusikä on kuin  entsyymi, joka aktivoi kutakin kehitysvaihetta omalla tavallaan.  Kehitysprosessissaan nuori joutuu  tilanteeseen, erityisesti  somato-psyykkisten muutosten vuoksi,  jossa hän  ei ole koskaan aikaisemmin ollut.     Anna Nicolo´  kertoi, kuinka voimme psykoterapiassa auttaa muuntamaan (transform) nuoren psyykkistä kipua   elämän palvelukseen.  Monenlaiset, hankaliltakin  tuntuvat,    oireet  voivat olla lähtökohta ja  polku kehityksen edistämiseen ja persoonallisuuden  uudelleen organisoitumiseen. Tärkeää on myös löytää  psyykkisen kivun  alkuperä nuoren  kehityskaaressa ja siinä tarvitaan usein vanhempien apua.    

Psykoterapiassa nuoren kanssa luodaan  dyadinen tila, jossa nuori voi tavoittaa yhdessä  terapeuttinsa kanssa  omaan itseen ja ympäristöönsä liittyviä kokemuksia, elämyksiä ja kipukohtia sekä muutoksen mahdollisuuden.  Tämä  on  myös  Kota-seminaarimme metaforinen  merkitys:  jakaa yhdessä,  kodan suojassa,  psykoterapeuttisen työn haasteita ja mahdollisuuksia sekä oppia uutta.  Anna Nicolo´  korosti psykoanalyyttisen parin ( terapeutti-potilas)  yhteistä  työskentelyä. Nuori on  terapiassa aktiivinen osallistuja ja muuttumisen ja kehityksen  mahdollisuus syntyy  yhteisessä vuorovaikutuksessa psykoterapeutin kanssa. 

Seminaarissa  katsoimme  yhdessä elokuvan Erämaan armoille (Into the Wild 2007),  jonka päähenkilön lopputoteamus sopii myös seminaarimme tiivistymäksi:  ”Vain jaettu onni on todellista”.

pastedGraphic_3.png

 

Ulla Ollila

psykoanalyytikko

 

(kuvat Maarit Veikkolainen ja Kati Turunen)