Toteemi ja Pupu juhlistaa Monasterin 40-vuotista historiaa

Julkaistu 31.8.2023

Keski-iän kynnyksellä Psykoterapiasäätiö Monasteri on juhlinut 40 toimintavuottaan monella tavalla. Huhtikuun 21. päivä julkaistiin Monasterin juhlakirja Toteemi ja pupu -Winnicottin ja luovuuden aika.
Yleisölle avoin juhlaluento, Sodan varjossa, oli toukokuun alussa Teatteriravintola Vänmannin tiloissa. Luennoitsijana oli Hannu Sikkilä. Ja nyt syyskuun 2. päivä on tulossa juhlaluento, jossa puhujana ja kouluttajana on Winnicott -tutkija Jan Abram Englannista.

Psykoterapiasäätiön 40 -vuotinen taival on alkanut Pohjois-Suomen psykoterapiaseuran perustamisesta 1983. Psykoterapiasäätiö Monasteri erkaantui siitä myöhemmin omaksi psykoterapia- ja koulutuskeskukseksi. Säätiön perustajina olivat Vilja ja Tor-Björn Hägglund. Monella tavalla aktiivinen ja luova aviopari toi psykoanalyyttista ajattelua pohjoiseen. Heidän ympärilleen muodostui ammattilaisten joukko, joka kiinnostui tutkimaan psykoanalyyttista ajattelua tarkemmin ja soveltamaan sitä työssään. Alkuperäisen joukon innostus on ollut pohjana Psykoterapiasäätiö Monasterin toiminnalle vielä tänäkin päivänä. Yhteinen tekeminen ja halu oppia uutta näkyvät Monasterin toiminnassa monella tavalla.

Monasterissa on koulutettu psykoterapeutteja vuodesta 1985. Koulutus on toteutunut yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa vuodesta 2013 lähtien. Menossa on tänä vuonna aikuispsykoterapeuttikoulutusryhmä ja jo valmistuneille tarkoitettuja seminaareja. Myös Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen koulutusryhmät kokoontuvat Monasterin tiloissa. Kaikille jäsenille avoimet opintopiirit kokoontuvat säännöllisesti. Jatkuvan kouluttautumisen ajatus elää voimakkaana ja Karjakadun kiinteistössä kokoontuvat opiskeluryhmät antavat mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun ja mielenkiintoisten teemojen pohtimiseen yhdessä. 40-vuotias koulutusyhteisö seuraa aikaansa ja toimii aktiivisesti.

Sekä Vilja että Tor-Björn Hägglund painottivat D.W. Winnicottin tapaan ruumiillisuuden merkitystä kasvussa ja kehityksessä sekä tunteiden synnyssä. Heille oli myös yhteistä ajatus siitä, kuinka onnellisuuden kannalta on tärkeää, että ihminen voi olla oma itsensä. Juhlakirja Toteemi ja pupu lähestyy luovuuden olemassaoloa juuri tässä hengessä. Toki nimessä on myös leikillinen viittaus Sigmund Freudin klassikkoon Toteemi ja tabu, psykoanalyysin juuria siis unohtamatta. Kirjan eri artikkeleiden ytimessä ovat luovuuden, kasvun ja kehityksen sekä oman itsensä löytämisen teemat. Näitä aiheita käsitellään kliinisten esimerkkien, kuvataiteen, musiikin ja kirjallisuuden kautta.

Monasterissa on pitkä historia Winnicottin tekstien tutkimisessa ja hänen ajattelunsa tulkinnassa. Juhlakirjan alaotsikko johdattaa meidät kirjan kahteen ensimmäiseen artikkeliin, jotka ovat suomennoksia Winnicottin artikkeleista Huolehtimisen kyvyn kehittyminen ja Yksinolemisen kyky. Ajatus näiden tekstien suomentamisesta syntyi Winnicott-seminaarissa. Lupaa tekstien julkaisuun kysyttiin Englannista Winnicott Trustilta. Näin nämä Winnicottin ajattelua avaavat tekstit saatiin osaksi juhlakirjaa.

Juhlakirjan suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2020. Kirjoituksia pyydettiin jäsenistöltä avoimella kutsulla. Aiheita ei rajattu vaan luotettiin, että punainen lanka, kirjoituksia yhdistävä teema, löytyy prosessin myötä. Kirjan 16 psykoanalyyttista ajattelua avaavaa artikkelia, 14 eri kirjoittajalta löysivät järjestyksensä toimituskunnan kokouksissa. Kirja on syntynyt kirjoittajien ja toimituskunnan yhteisen työn kautta.

Kirjan syntyprosessi on ollut monivaiheinen. Erästä kirjoittajaa lainaten: tekstin työstäminen on vaatinut paljon kahvia ja suklaata. Tekstin muokkaaminen julkaisukuntoon tarkoittaa lukuisia näyttöpäätteen äärellä vietettyjä tunteja ja kysyy kärsivällisyyttä niin kirjoittajalta kuin myöhemmässä vaiheessa toimituskunnaltakin. Luovuus tarvitsee siis aisaparikseen työnteon, jotta tulee valmista. Ponnistelu kannattaa ja kantaa hedelmää, syntyy jotain uutta. Kalevalan säkeitä lainaten: “Tuskissa tulisen synnyn, vatsanvaivoissa kovissa, eikä synny syntyminen, luovu luomatta sikiö.”

Luovuus, halu oppia uutta ja yhteinen tekeminen eivät kuulu vain Monasterin historiaan vaan ovat tärkeä osa tätä päivää. Joskus se löytää muodon vaikka kirjana.

Piia Rantakokko ja Maarit Veikkolainen

Kirjoittajat ovat toimittaneet Monasterin 40-vuotisjuhlakirjan yhdessä toimituskunnan kanssa